Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wybudowałeś dom i chcesz się do niego wprowadzić?

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, będziesz zobligowany dostarczyć dokumentację powykonawczą budynku i wykonanych przyłączy. Czeka Cię także zmiana oznaczenia użytku gruntowego w katastrze nieruchomości.

Zlecając naszej firmie inwentaryzację powykonawczą masz pewność, że na mapie znajdą się wszystkie zrealizowane przez Ciebie elementy tj. budynek, wybudowane przyłącza oraz ewentualne zmiany w rzeźbie terenu. Sprawdzimy także zgodność wzniesionego budynku z projektem budowlanym oraz sporządzimy wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Zapytanie ofertowe: pomiar powykonawczy budynku

Wykonałeś przyłącza do budynku, ale nie zgłosiłeś ich do pomiaru przed zasypaniem?

Nie martw się, posiadamy długoletnie doświadczenie w wykrywaniu zasypanych przewodów oraz instalacji podziemnych nie wykazanych na istniejących podkładach mapowych.

W codziennej pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy Leica Digsystem ™, który pozwala na bardzo selektywne, efektywne i precyzyjne wykrywanie niezainwentaryzowanych wcześniej przewodów i sieci.

Zaptyanie ofertowe: pomiar powykonawczy przyłączy

Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

Geodezyjne pomiary powykonawcze oraz sporządzana w ich trakcie dokumentacja, stanowi podstawę do dokonania odbioru technicznego wybudowanego obiektu budowlanego. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu procesu budowlanego.

Obowiązek ten dotyczy także sieci i przyłączy: gazowych, elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, jednakże w tym przypadku pomiar ten należy wykonać w wykopach otwartych przed ich zasypaniem.

Bardzo często inwestorzy zapominają o tym fakcie, co skutkuje zwykle zwiększeniem kosztów, a także ponownym odkryciem zakrytych obiektów (przewodów, komór, zasobników etc.) lub konieczności wykrycia sieci za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Głównym celem pomiarów inwentaryzacyjnych, jest zebranie aktualnych informacji na temat przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki lub terenu. Stanowią one także podstawę uzupełnienia treści mapy zasadniczej oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

home >>

Opengeo