Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Obsługa budowy obiektów inżynieryjnych

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, fachowa wiedza, precyzyjny i sprawdzony sprzęt pomiarowy, to niewątpliwie atuty naszej firmy.

Posiadamy także wszelkie niezbędne przepisami uprawienia do wykonywania tego typu prac.

Geodezyjna obsługa budowy realizowana przez naszą firmę obejmuje następujące obiekty inżynieryjne:

Obsługa budowy obiektów inżynieryjnych wymaga:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego i jego utrzymania, na wniosek uczestnika procesu budowlanego lub jeśli jest to przewidziane w projekcie, wykonuje się pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń.

Obsługa budowy obiektów inżynieryjnych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Budowa obiektów inżynieryjnych jest jednym z kluczowych i najbardziej kosztownych elementów każdej realizowanej inwestycji. Dlatego bardzo ważnym aspektem, jest właściwe przygotowanie placu budowy, a także odpowiednia współpraca pomiędzy geodetą wykonującym obsługę, kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru budowlanego.

Prawidłowość wykonania obiektu inżynieryjnego zależy w głównej mierze od:

home >>

Opengeo