Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Obsługa budowy torowisk

Jednym z asortymentów prac wykonywanych przez firmę Opengeo, jest kompleksowa obsługa budowy torowisk.

W ramach zadania wykonujemy protokoły tyczenia:

Po zakończeniu poszczególnych etapów prac budowlanych, dokonujemy pomiarów inwentaryzacyjnych robót zanikających oraz sporządzamy stosowną dokumentację powykonawczą.

W ramach obsługi budowy torowisk wykonujemy także dokumentację geodezyjną tyczenia i pomiary powykonawcze:

Obsługa budowy torowisk

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Obsługa budowy torowiska w ramach zadanie p.n. "Modernizacja linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice-Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 2 na szlaku kolejowym Jelcz Miłoszyce-Czernica Wrocławska " od km 70.94 do km 73 60.

home >>

Opengeo