Pomiary objętości wybranych i usypanych mas ziemnych

odgrywają bardzo istotną rolę przy realizacji inwestycji budowlanych. Głównym celem tych pomiarów jest weryfikacja, czy ilość wykonanych robót jest spójna z danymi założonymi w przedmiarze przez projektanta, co ma niebagatelny wpływ na rachunek ekonomiczny firm realizujących projekt.

Zdarza się bowiem, że wielkości materiału założone w projekcie, różnią się w sposób znaczący od ilości potrzebnego w rzeczywistości. Pozwalają także na kontrolę wykonawcy przez inwestora, czy uzgodnione ilości materiału zostały rzeczywiście wbudowane.

Pomiary objętości mają także kluczowy wpływ na funkcjonowanie wszelkiego rodzaju kopalń i składów materiałów sypkich. Pozwalają nie tylko na precyzyjne określenie ilości zalegającego materiału, są także niezbędną informacją dla firmy przy realizacji dużych kontraktów i zamówień.

Pomiary objętości hałd - Magnetyty-Grochów Sp. z o.o.

W dniach 8-11 maja 2013 r. wykonaliśmy na zlecenie firmy Magnetyty-Grochów Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich pomiary geodezyjne w nieczynnej kopalni znajdującej się w miejscowości Wiry w powiecie świdnickim.

Pomiary te miały na celu określenie rzeczywistej objętości urobku pogórniczego pochodzenia serpentynitowo-magnezytowego w istniejących hałdach. W wyniku przeprowadzonych obserwacji uzyskano niezbędne dane liczbowe, pozwalające na stworzenie numerycznego modelu terenu i wyznaczenie objętości materiału zalegającego w hałdach.

Pomiary objętości hałd - Rośiński Logistics

22 grudnia 2014 roku na zlecenie firmy Rośiński Logistics wykonano pomiary geodezyjne trzech hałd w kamieniołomie Skalimex Borów S.A. w miejscowości Kostrza w powiecie świdnickim.

Celem pomiarów geodezyjnych było obliczenie rzeczywistego stanu materiałów o różnych frakcjach granulometrycznych w usypanych hałdach, a także wygenerowanie numerycznych modeli terenu.

Pomiary objętości mas ziemnych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Współpracujemy z następującymi firmami

Opengeo