Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Pomiary układów torowych

realizowane przez naszą firmę, wykonywane są na potrzeby:

Pomiary geometrii toru w celu sporządzenia protokołu regulacji jego osi, wykonywane są w oparciu o istniejącą w terenie osnowę poziomą i wysokościową.

Pomiarowi podlegają:

Pomiary układów torowych

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Oddanie nowego toru do eksploatacji wymaga:

Pomiary końcowe realizowane są bezpośrednio po zakończeniu prac podbijarki, a głównym ich celem jest sprawdzenie zgodności wykonania toru z dokumentacją projektową.

Pomiar istniejącego układu torowego w ramach opracowania mapy do celów projektowych wzdłuż linii kolejowej nr 132 Wrocław-Bytom na odcinku stacji kolejowej Wrocław Główny

home >>

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash