Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Protokół zdawczo - odbiorczy znaków regulacji

jest dokumentem geodezyjnym zawierającym parametry geometryczne i dane liczbowe niezbędne do prawidłowego wykonania nowego toru lub regulacji toru istniejącego zarówno w planie, jak i w profilu.

Protokół znaków regulacji osi toru powstaje na podstawie:Budowa nowego toru oraz regulacja toru istniejącego odbywa się mechanicznie dzięki zastosowaniu profesjonalnych maszyn pozwalających na precyzyjne odwzorowaniu ich projektowanej geometrii w odniesieniu do założonych bądź istniejących w terenie znaków regulacji.
Protokoły znaków regulacji osi torów

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Poniżej przedstawiamy protokół znaków regulacji (fragment), który wykonano w związku z realizacją zadania p.n. "Modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 2 na szlaku kolejowym Jaworzyna Śląska-Świebodzice" od km: 49.461 do km: 56.765.

Protokół znaków regulacji osi torów

home >>

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash