Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

mgr inż. Krzysztof Pacut - geodeta uprawniony

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 19248 w zakresach 1, 2, 4
w Centralnym Rejestrze Głównego Geodety Kraju.

Jeżeli chcesz sprawdzić uprawnienia zawodowe na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - kliknij na poniższy link i wpisz interesujący Cię numer uprawnień - www.gugik.gov.pl

Uprawnenia geodezyjne

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami
Uprawnienia zakres 1
Opengeo
Uprawnienia zakres 2
Uprawnienia zakres 4

Zakres 1

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Data uzyskania uprawnień: 25 lutego 2006

Zakres 2

Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Data uzyskania uprawnień: 18 grudnia 2010

Zakres 4

Geodezyjna obsługa inwestycji

Data uzyskania uprawnień: 29 maja 2010

home >>