Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Geodezyjne pomiary satelitarne

zrewolucjonizowały dziedzinę geodezji, wyznaczyły nowe trendy i kierunki jej rozwoju. Pomimo pewnych ograniczeń wynikających z konieczności ciągłego utrzymywania łączności z satelitami nawigacyjnymi (otwarty horyzont, brak zasłon terenowych), pomiary te są obecnie najczęstszym sposobem otrzymywana współrzędnych mierzonych punktów, niezależnie od warunków pogodowych, pory dnia i nocy.
W codziennej pracy, wykorzystujemy oprogramowanie i sprzęt pomiarowy amerykańskiej firmy Trimble™, światowego lidera w dziedzinie systemów pozycjonowania satelitarnego. Zastosowanie tego typu sprzętu niesie za sobą ogromne korzyści, znacznie skraca czas wykonywania pomiarów, zwiększając wydajność prac w porównaniu z klasycznymi metodami pomiarowymi.
Dzięki zastosowaniu sprzętu marki Trimble™ wykonujemy następujące rodzaje prac:

Zastosowanie techniki satelitarnej pozwala na wykonywanie pomiarów statycznych oraz pomiarów RTK w czasie rzeczywistym (ang. Real Time Kinematic) w systemie Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS.

Geodezyjne pomiary satelitarne

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ostatnie zlecenia
Współpracujemy z następującymi firmami

Pomiary statyczne - pozwalają na uzyskanie współrzędnych punktów o bardzo wysokiej precyzji i polegają na tym, że co najmniej dwa odbiorniki (bazowy i ruchomy) pozostają bez ruchu w założonym interwale czasowym. Pomiary statyczne znalazły szerokie zastosowanie w pracach związanych z zakładaniem geodezyjnych osnów realizacyjnych do obsługi inwestycji budowlanych.

Pomiary RTK - pozwajają na otrzymanie współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym, dzięki specjalnemu oprogramowaniu współpracującemu w trakcie pomiarów z odbiornikiem, na podstawie wykonywanych obserwacji i odbieranych korekt ze stacji referencyjnych.

home >>

Opengeo