Przebudowa drogi powiatowej

W dniu 3 lipca 2013 r. otrzymaliśmy od zwycięzcy przetargu Mota-Engil Central Europe zlecenie na geodezyjną obsługę inwestycji związaną z realizacją zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3154D Tarnów-Olbrachcice". Przebudowa obejmie fragment o łącznej długości
2 km od drogi wojewódzkiej 382 (w kierunku Dzierżoniowa) do drogi wojewódzkiej 385 (w kierunku Srebrnej Góry).
Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, a na poszczególnych jej fragmentach poszerzenie. Przebudowie ulegnie istniejący chodnik, a po przeciwnej stronie powstanie zupełnie nowy.

Istniejące przepusty zostaną oczyszczone i odbudowane. Przebudowie ulegną: zatoka autobusowa, istniejące skrzyżowania, zjazdy prywatne i publiczne. W miejscu obecnego przydrożnego rowu, pod projektowanym chodnikiem, planowane jest także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odprowadzenie wód opadowych z jezdni.

Realizacja zadania ma znacząco poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi na całym jej odcinku. Wykonane zostanie ponadto nowe oznakowanie poziome przejść dla pieszych w okolicy kościoła oraz skrzyżowań z podporządkowanymi drogami gminnymi.

Realizacja inwestycji

W dniach od 4 do 6 lipca w ramach prac przygotowawczych, wykonaliśmy na zlecenie firmy Mota-Engil pomiar kontrolny istniejącej jezdni. Wyznaczono i oznaczono w terenie pikietaż istniejącej trasy. Założono ponadto sieć reperów roboczych, które posłużą do realizacji całej obsługi geodezyjnej.

Od 22 lipca przystąpiono do prac związanych z oczyszczeniem istniejących rowów i przygotowaniem terenu pod poszerzenie istniejącej jezdni. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 modernizowana droga poszerzy się o szerokość 1m, co znacznie poprawi komfort jazdy w kierunku wsi Olbrachcice Wielkie.

26 sierpnia wytyczono usytuowanie studni kanalizacji deszczowej oraz położenie wpustów ulicznych. Głównym zadaniem nowoprojektowanej kanalizacji będzie odprowadzenie wód opadowych z jezdni.

Od 10 września ruszyły roboty związane z osadzaniem krawężników i obrzeży pod budowę nowych chodników. Po prawej stronie jezdni powstanie nowy, dodatkowy chodnik, który zaspokoi potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

21 października przebudowa drogi powiatowej w Olbrachcicach Wielkich weszła w końcową fazę realizacji. Do tej pory osadzono wszystkie krawężniki po obu stronach jezdni, ukończono także budowę kanalizacji deszczowej. Do końca miesiąca wykonana zostanie nawierzchnia lewego chodnika oraz plac przykościelny.

22 października rozpoczęto prace związane z układaniem warstwy wiążącej z asfaltu. Pod koniec tygodnia ułożona zostanie warstwa ścieralna na całym odcinku przebudowywanej jezdni. Wkrótce skończą się także utrudnienia związane z komunikacją w samej miejscowości.

W dniu 15 listopada ukończono prace związane z układaniem nowych poboczy. Modernizacja drogi powiatowej dobiega końca. Trwają prace porządkowe i przygotowanie nowej drogi do końcowego odbioru technicznego.

19 listopada dokonano końcowego odbioru technicznego modernizowanego odcinka drogi powiatowej. Dzień później oficjalnego otwarcia drogi dokonał Burmistrz wraz ze Starostą ząbkowickim.

home >>

Budowa w Olbrachcicach

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Droga przed modernizacją
Współpracujemy z następującymi firmami

Opengeo
Kolejne fazy budowy